Nytt nummer av tidningen! - Maj 2019
16 år med samma socialassistent
Lite historia...
Kallelse till Kongress 11-12 Maj 2019
Nytt Nummer av tidningen! - Dec 2018
Verksamhetsberättelse för år 2018

 

Att vara medlem i Familjehemmens riksförbund

Du får tidningen. Du får en väggalmanacka varje år. Du får tillgång till föreläsningar. Du kan ringa till någon av våra FR-utbildade rådgivare. Du får aktuell information. Du får aktiviteter/gemenskap i länsföreningarna. Vi får möjlighet att påverka familjehemsvården genom att vara referensgrupp.

För att få alla dessa förmåner kan du betala in 375:- för ett helt år, alltså inte mycket mer än en krona per dag. Det finns tre sätt att gå med, antingen betalar du via bankgiro 228-7969, plusgiro 865268-7 eller så Swishar du på nummer 1233851144.

 

Förbundsstyrelsen

Ordförande: Maria Bergman
Gullvivsstigen 20, 153 31 JÄRNA, 070-848 71 40
miabergman@msn.com

V. ordförande: Jeanette Andersson
Ekvägen 12, 640 10 Högsjö, 076-336 27 88
familj.andersson@outlook.com

Kassör: Hans Larsson
Alpnäsvägen 10, 648 31 HÄLLEFORSNÄS
0157-408 63, 070-554 08 63
hans.hanas@gmail.com

Sekreterare: Ann-Louise Larsson
Orrstigen 36, 952 35 Kalix, 0733-24 06 22
louican1@hotmail.com

Ledamot: Peter Eriksson
Rosenforsvägen 830, 945 93 Sjulsmark
070-779 27 77
peter@theswede@gmail.com

Ledamot: Ann-Christin Larsson
Anneberg, Lugnet, 648 31 HÄLLEFORSNÄS
070-948 03 62
annchristin53@hotmail.com

Ledamot: Susann Vikberg
Snårvägen 7, 691 44 BODEN
0921-649 88, 070-323 14 29
susarmband@gmail.com

Suppleant: Carita Stenbacka-Tenezakis
Telefonvägen 15, 126 37 HÄGERSTEN
08-18 76 02
carita.stenbacka@bredband.net

Suppleant: Ulrika Jägerbrink
Mejerigatan 1A, 388 40 TREKANTEN
072-195 03 55
ulrikajagerbrink62@gmail.com

Suppleant: Britt Bergman
Hallonstigen 8, 952 41 KALIX
076-114 90 39

Valberedningens sammankallande:
Gizela Wizell
Lännäs 1312, 715 93 ODENSBACKEN
070-514 70 59
gizzan@me.com

 

 

Länsföreningar, Lokalföreningar och Förbundsstyrelsen

Stockholm – AB
Christina Jansén
073-586 55 74

Södermanland – D
Ann-Christin Larsson
0157-408 63

Kronoberg – Kalmar– GH
Annette Andréen
0485-722 98

Västsverige – P+O
Gudrun Atleflo
0320-594 04

Halland – N
Calle Bonath
0735-39 44 54

Örebro – T
Gizela Wizell
070-514 70 59

Värmland – S
Ylva Gavell Söderström
073-640 42 68

Västmanland – U
Maria Bergman
070-848 71 40

Västernorrland – Jämtland
– XYZ

Magnus Lorentzon
070-603 93 33
Monica Fahlén
0611-607 91
www.familjehem-xyz.se

Västerbotten – AC
Carola Larsson Malmehed
090-200 27 94
Rolf Ringsell
070-390 43 91
www.familjehemsforeningen.se

Norrbotten – BD
Ann-Louise Larsson
0733-24 06 22

Dalarna – W
Telle Söderberg
070-520 40 87

Södertälje – AB
Maria Bergman
070-848 71 40

 

Rådgivare

Du kan ringa någon av dessa FR-utbildade rådgivare om du har frågor mm kring dina uppdrag:

Carita Stenbacka-Tenezakis, Stockholm - 08-18 76 02
Maria Bergman, Järna - 070-848 71 40
Telle Söderberg, Södertälje - 070-520 40 87
Yvonne Nordström-Pettersson, Jönåker - 070-730 36 48
Ulrika Boklund, Trekanten - 0480-503 55
Hans Larsson, Hälleforsnäs - 0157-408 63
Calle Bonath, Hyssna - 0320-390 36
Gizella Wizell, Odensbacken - 019-45 81 45
Rolf Ringsell, Umeå - 070-390 43 91
Britt Bergman, Kalix - 076-114 90 39
Susann Vikberg, Boden - 0921-649 88